Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Knihovnické a informační centrum „ZELENÁ KNIHOVNA
Úvodní stránka » VYBAVENÍ ŠKOLY  » Ostatní vybavení  » Zelená knihovna  » Zelená knihovna  

obrázek

Zelená knihovna představuje moderní odbornou knihovnu zaměřenou především na literaturu zabývající se ochranou životního prostředí a trvale udržitelným rozvojem. Byla vybudována v roce 2004 a její kolekce je tvořena českou i cizojazyčnou odbornou literaturou. Je součástí stávající knihovny Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, která nabízí jak dostatečné kapacity, tak i potřebné odborné zázemí. Knihovna využívá knihovnický a administrativní software, který umožňuje vedle on-line vyhledávání titulů také její propojení s dalšími veřejnými knihovnami (např. Zemědělskou a potravinářskou knihovnou v Praze). Fond knihovny tvoří kromě tištěné literatury také multimediální nosiče.  


Studovna byla vybudována v rámci projektu E-learning - podpora vzdělávání na SŠZP Klatovy. 

Kontakt: 

 

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy

Petra Rendlová

Národních mučedníků 141

e-mail:rendlova@sszp.kt.cz

339 01 Klatovy

tel.: 376 326 285

2. patro 

 

Pro on-line vyhledávání všech titulů knihovny Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech klikněte zde!!!

 

Děkujeme všem, kteří svými dary rozšiřují fond knihovny. Jsou jimi: 

- Plzeňský kraj
- Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze
- Ústřední pozemkový úřad
- IUCN - The World Conservation Union
- Thüringer Ministerium für Landwirtschaft
- Akademie für Raumforschung und Landesplanung
- NATO Public Diplomacy, Brussels
- Ing. Jiří Papež
- Ing. Ivo Šašek, CSc.

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech navázala spolupráci se Zemědělskou a potravinářskou knihovnou v Praze.

Webové stránky ZPK v Praze zde !!!!!


Poslední změna: 2.9.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech