Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Soutěže a olympiády


Úspěch našich žáků v Okresním kole STŘEDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU

Žákyně a žáci naší školy se ve čtvrtek 15.9.2022 zúčastnili Okresního kola STŘEDOŠKOLSKÉHO ATLETICKÉHO POHÁRU, který se konal v Klatovech. Chlapci se umístili na skvělém 3. místě, získali pohár a medaili, dívkám těsně unikla medaile, skončily na pěkném 4. 

Poslední změna: 16.9.2022

Soutěže

Celorepubliková soutěž zemědělských škol studijního oboru agropodnikání ve Starém Městě 2016 – žák Václav Petrželka získal 1. místo. Celostátní zemědělská olympiáda v Českýc Budějovicích 2013 – Michal Král, žák studijního oboru agropodnikání – 1. místo. Republikové kolo Office Arena 2016 

Poslední změna: 26.8.2018

Cukrárna a pekárna Na Zemědělce v březnu
V březnu 2018 se v Centru odborného výcviku a celoživotního vzdělávání SŠZP Klatovy konalo mnoho zajímavých akcí.  V pekárně a cukrárně Na Zemědělce probíhá program Vzdělávání dospělých, a to ve spolupráci s obecně prospěšnou společností Úhlava Klatovy. Naše škola přihlásila do soutěže „Regionální potravina“ 5 nových výrobků z naší cukrářské i pekařské dílny. Do soutěže výrobky připravila učitelka odborného výcviku Eva Sedláčková. Před Velikonocemi připravila paní Eva Sedláčková velmi 

Poslední změna: 16.4.2018

19. ročník celostátní soutěže zemědělských škol v agropodnikání v tisku

Akce, která se uskutečnila na naší SŠZP v Klatovech letos v dubnu byla velmi úspěšná. Konala se pod záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky a hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda. Jednalo se o soutěž, ve které žáci čtvrtých ročníků středních zemědělských škol z celé České republiky předvádějí své praktické dovednosti a teoretické znalosti týkající se živočišné a rostlinné výroby. Tato soutěž měla velký ohlas i v tisku. Časopis - Zemědělská škola č. 10, roč. 79/2016–17 

Poslední změna: 13.8.2017

Přebory středních škol okresu Klatovy 2017

Ve dnech 22. 9. 2017 a 26. 9. 2017 se uskutečnily „ Přebory středních škol okresu Klatovy v KOPANÉ – POHÁR JM“ Tento dvoudenní fotbalový svátek SŠ se tradičně konal v krásném sportovním areálu v Lubech u Klatov. Poděkování za hladký průběh turnaje, kde hraje každý s každým, patří rozhodčím, vedoucím všech družstev, hráčům a samozřejmě TJ START VD LUBY.  Naši školu reprezentovali: St. obory: Jelínek, Šít, 

Poslední změna: 13.10.2017

Celorepublikové finále jízdy zručnosti s traktorem a vlekem 2017

Republikové finále Agrotec jízdy zručnosti 2017 traktorem s vlekem, které se konalo 22. června v Janovicích nad Úhlavou. V regionálních kolech se v průběhu dubna a května o postup utkalo kolem 150 žáků středních zemědělských škol z celé republiky. Všichni postupující se sešli v areálu bývalých kasáren v Janovicích, kde byla připravena i výstava zemědělské techniky a 

Poslední změna: 30.6.2017

Plzeňský korbel 2017-soutěž v čepování piva

Dne 15. května 2017 pořádala Hotelová škola, Plzeň ve spolupráci s Plzeňským Prazdrojem a.s. soutěž o nejlepšího výčepního gastronomických škol - Plzeňský korbel 2017. Jedenáctý ročník této velmi prestižní soutěže se konal v proslulé plzeňské restauraci U Salzmannů. Pro vítěze bylo připraveno mnoho zajímavých cen a putovní pohár na dobu jednoho roku.  Žáci soutěžili v těchto disciplinách: 1. Odborný test 2. Čepování nealkoholického piva Birell v časovém limitu 90 sekund do 

Poslední změna: 4.6.2017

24. ročník v silovém čtyřboji 2016

Dne 16. 12. 2016 se uskutečnil 24. ročník v silovém 

Poslední změna: 1.1.2017


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech