Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Revitalizace školního parčíku na Střední škole zemědělské a potravinářské v Klatovech
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Revitalizace školního parčíku   

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 provedla v měsíci září roku 2011 revitalizaci školního parčíku.

Cílem projektu byla revitalizace školního parčíku na Střední škole zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141, čímž došlo k přípravě na obnovu a rozšíření jedné z částí stávající naučné stezky a k přípravě na vytvoření optimálních podmínek pro výuku botaniky, lesnictví, ekologie, pěstování rostlin a dalších odborných předmětů. Realizací projektu došlo k přípravě na rozšíření nabídky přirozených učebních pomůcek a tím i k zatraktivnění celé naučné stezky. Revitalizace školního parčíku probíhalo v těchto aktivitách: kácení a ořez nemocných a náletových stromů, oprava jezírka bez sadebního materiálu.

Byla dodržena publicita ekologického projektu (školní parčík, www stránky školy).

Finanční prostředky byly poskytnuty z rozpočtu Plzeňského kraje pro rok 2011 program "Ekologické projekty".

                
Poslední změna: 26.2.2012Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech