Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Inovace výuky na SŠZP Klatovy


Carving, kouzlení s ovocem a zeleninou

Vezměte do ruky krátký špičatý nožík a překvapivě je za krátkou chvíli na světě růže. Předtím to byla červená řepa.  Tak pracovali žáci studijního oboru gastronomie, 

Poslední změna: 16.10.2019

Inovace výuky na SŠZP Klatovy

Cílem projektu je prostřednictvím nových metod a nástrojů docílit zlepšení stavu počátečního vzdělávání na střední škole nebo konzervatoři v České republice. Zkvalitnění a zefektivnění výuky bude dosaženo metodickým vzděláváním, podpůrnými kurzy a mentoringem pedagogických pracovníků, tvorbou a následným používáním nových metodických pomůcek a učebních materiálů ve výuce. Lepší připravenost na trh práce bude podpořena zintenzivněním 

Poslední změna: 12.8.2012


Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech