Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
SŠZP Klatovy - Šablony II.
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » SŠZP Klatovy - Šablony II.  

Název projektu: SŠZP Klatovy - Šablony II.

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_065/0016706 

Název programu: Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Anotace projektu: Projekt je zaměřen na jedno z/kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, společné vzdělávání dětí, žáků a studentů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT, spolupráce s rodiči žáků a studentů, spolupráce s veřejností.


Datum zahájení fyzické realizace projektu:          1. 2. 2020

Celková doba realizace projektu:                          24 měsíců

Datum ukončení fyzické realizace projektu:        31. 1. 2022

Celkové náklady projektu:                                  1 853 400,- Kč                  

 

Cíl projektu:

Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance pro trh práce

 

Škola pro dosažení cíle projektu zvolila tyto šablony:

Střední škola

2.III/2                   Školní speciální pedagog – personální podpora SŠ                                           

2.III/6                   Školní kariérový poradce – personální podpora SŠ                                             

2.III/7                   Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ – DVPP v rozsahu 8 hodin 

2.III/18                 Využití ICT ve vzdělávání a) 64 hodin

2.III/21                 Projektový den ve škole                   

                                           

Domov mládeže

2.VIII/5                 Školní kariérový poradce – personální podpora DM                        

2.VIII/13              Využití ICT ve vzdělávání b) 48 hodin      

 

 


Poslední změna: 20.2.2020Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech