Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji
Úvodní stránka » AKTIVITY  » Projekty a granty  » Vzdělávání 4.0 v Plzeňském kraji  

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy, Národních mučedníků 141 je dlouhodobým a úspěšným realizátorem evropských projektů. Tento projekt umožňuje škole realizovat aktivity, které dosud podpořeny nebyly: je zaměřen na aktivity v oblasti polytechnického, přírodovědného, fyzikálního, ICT a IoT vzdělávání počínaje dětmi z MŠ přes žáky ZŠ po žáky SŠ. Má-li být zvýšena konkurenceschopnost současných i potenciálních žáků školy, je potřeba učebny vybavit odpovídajícím vybavením a technikou. V rámci projektů se podařilo vybavit zejména odbornou gastronomickou učebnu řadou moderních strojů a zařízení, vybudovali jsme novou odbornou učebnu a úspěšně ji využíváme. Vybudovali jsme „zelenou školní knihovnu“. V rámci dalšího projektu byla vybavena multimediální učebna, zemědělská laboratoř, dílna a z části učebna chemie. I nadále se škola snaží zlepšovat zázemí a vybavení pro své žáky.

Náš projektový záměr se pokusí přispět ke zkvalitňování polytechnického a ICT vzdělávání, kdy v současné době je výrazný nedostatek pracovníků v technických profesích. 

Pokusíme se využívat finanční prostředky k rozvoji odborných kompetencí pedagogických pracovníků a k motivaci dětí mateřských škol, žáků základních a středních škol ke studiu technických oborů. Dále se budeme snažit rozšířit spolupráci se základními školami v Klatovech a okolí. Dále projektem dojde ke zkvalitnění vyučovacího procesu našich žáků.

 


Poslední změna: 13.9.2021Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech