Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
  1. název titulku Restaurace a penzion Na Zemědělce
  2. název titulku Historie zemědělského školství v Klatovech
grafické znázornění teploty Teplota
15.9 °C

rosný bod  13.84°C
grafické znázornění vlhkosti Vlhkost
87.3 %
grafické znázornění rychlosti a směru větru Rychlost  / Směr větru
0 km/h / 74 °
VSV - Východoseverovýchodní
Beaufortova stupnice - bezvětří

                                      3D vizualizace

Aktuality


Výsledky 2. kola přijímacího řízení na studijní obory, učební obory pro školní rok 2024/2025
Milé žákyně a milí žáci, vážení rodiče, v přiložených souborech jsou k dispozici výsledky přijímacího řízení na studijní obory a učební obory naší školy.    Klatovy 21.6.2024                                                          Ing. Vladislav Smolík, 

Poslední změna: 17.6.2024

DEN ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ ŠKOLY

Střední škola zemědělská a potravinářská, Klatovy vás zve na „DEN ZEMĚDĚLSKÉ A POTRAVINÁŘSKÉ ŠKOLY“, který se koná v  úterý 25. 6. 2024 od 9 do 14 hodin v  areálu školy. Čeká na vás bohatý program, např. ukázky jednotlivých oborů, prohlídka domova mládeže a jídelny, 

Poslední změna: 11.6.2024

Předávání maturitních vysvědčení
Konec května je každoročně významné období pro maturanty naší školy. Dne 29. května 2024 se v sále školy konalo slavnostní předávání maturitních vysvědčení, kterého se kromě pana ředitele, všech učitelů a rodičů žáků zúčastnil i pan místostarosta Klatov pan Ing. Martin Kříž, který ve svém projevu k maturantům nezapomněl 

Poslední změna: 6.6.2024

Usnesení ze 40. zasedání Školské rady
Usnesení ze 40. zasedání Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, konaného dne 5. 6. 2024 v budově SŠZP, Klatovy.    Předsedkyní Školské rady byla zvolena Ing. Alena Kadlecová. Školská rada se usnesla a schválila jednací řád Školské rady SŠZP 

Poslední změna: 5.6.2024

Zápis ze 40. zasedání Školské rady (1. zasedání ŠR v nově zvoleném složení)
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (Školský zákon), bylo svoláno 1. zasedání školské rady v novém složení po proběhlých volbách do Školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, 

Poslední změna: 5.6.2024

Jízda zručnosti traktorem s vlekem
Ve čtvrtek 30. května se žáci Střední školy zemědělské a potravinářské učebního oboru zemědělec-farmář Zdeněk Bek a Matěj Kunc zúčastnili oblastního kola soutěže Jízda zručnosti traktorem s vlekem v Posobicích (část obce Petrovice u Sušice). V omezeném časovém limitu museli žáci projet stanovenou trať s různými překážkami (např. průjezd 

Poslední změna: 5.6.2024

Úspěšná reprezentace školy

Matěj Vejvančický, žák studijního oboru AGROPODNIKÁNÍ Střední školy zemědělské a potravinářské v Klatovech, převzal v rámci vyhodnocení soutěže "Řemeslo má zlaté dno" ocenění za úspěšnou reprezentaci Plzeňského kraje, a to vše v Techmania Science Center v úterý 21. května 2024. Matěj byl oceněn za 1. místo v 

Poslední změna: 22.5.2024

Zpráva o výsledku voleb do školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141
V souladu se zákonem č. 561/2004 Sb. školský zákona a v souladu s volebním řádem byla provedena volba členů školské rady Střední školy zemědělské a potravinářské, Klatovy, Národních mučedníků 141.   Jmenovaný přípravný výbor ve složení:       Ing. Magda Netíková Ing. Michaela Matějková Marie 

Poslední změna: 20.5.2024


starší příspěvky stránkování, na konec


Praktické odkazy
logo Národní plán obnovy

logo Ministerstvo zemědělství

logo Česká zemědělská univerzita v Praze

logo Úhlava o.p.s.

logo Město Klatovy

logo Partneři Microsoft ve vzdělání - Vzdělávací centrum
Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech