Studijní obory: +420 376 326 280
Učební obory, nástavbový obor: +420 376 311 605
Jídelna
Úvodní stránka » VYBAVENÍ ŠKOLY  » Školní jídelna  

Naše škola poskytuje celodenní stravování v nově zrekonstruované jídelně. Součástí nové jídelny je i nově zbudované sociální zařízení.

ODHLAŠOVÁNÍ STRAVY

Odhlašování  stravy  vždy  dva dny  předem na terminálu  ve školní jídelně nebo na internetu na adrese www.strava.cz, zařízení 0813.

Každý strávník, který má zájem o výběr, odhlašování a přihlašování stravy přes internet, se nejdříve musí zaregistrovat u vedoucí školní jídelny.


Na následujíci den je možno vyjímečně odhlásit stravu pouze u vedoucí školní jídelny do 14,00 hod.

Z provozních důvodů nelze odhlašovat stravu později.


Přihlášenou stravu pro nemocné je možnost vyzvednout při výdeji stravy do jídlonosiče.
Stravu je možno odhlásit telefonicky na tel. 376326274 nebo e-mailem trmotova@sszp.kt.cz.


Důležitá informace:


Informace k objednávání obědů přes internet

Strávníci si musí každý měsíc stravu přihlásit sami. Nemají automaticky přihlášené obědy. S ohledem k tomu, že máme k jednotlivým chodům nastavené limity počtu porcí, je třeba při přihlašování postupovat těmito způsoby:

1) Ty dny v měsíci, které se chcete stravovat, si vyberete z nabídky buď oběd 1, nebo oběd 2, nebo oběd 3 a objednávku odešlete. Po odeslání objednávky dojde k automatickému odeslání potvrzení na Váš uvedený e-mail. Zde si překontrolujte, zda došlo k přihlášení všech Vámi vybraných obědů. Při tomto způsobu přihlašování při překročení porcí nedojde k přihlášení oběda a je nutno znovu obědy stejným způsobem dopřihlásit další objednávkou výběrem z ostatních druhů jídel.

2) Ty dny v měsíci, které se chcete stravovat, si zvolte oběd č. 4 – oběd bez výběru (není omezen limitem porcí). Objednávku odešlete a pokračujte hned druhou objednávkou s výběrem oběda č.1, nebo oběda č. 2, nebo obědem č. 3. Při překročení limitu u zvoleného chodu Vám systém nahradí nepřihlášený oběd chodem č. 4 z první objednávky. Při tomto způsobu přihlašování není nutno hlídat potvrzení objednávky v e-mailu, protože program sám nahradí překročený limit druhu jídla obědem č. 4.


Zasílání zpráv na e-mail, mobil

Pokud chce strávník zasílat zprávy o objednávkách, musí zadat svoji e-mailovou adresu a zvolit druh zpráv. Toto buď nahlásí v kanceláři paní Trmotové, která údaje zadá do programu nebo si sám na internetu (na www.strava.cz pod volbou Nastavení uživatele) zadá požadované údaje. Následně obdrží strávník výpis o provedení (jídlo je v limitu) či neprovedení (jídlo je přes limit) objednávky.

Číselník v měsíčním mailovém výpisu:
1 – snídaně
2 – oběd bez výběru 
3 – oběd č.1 
4 – oběd č.2 
5 – večeře 
N – uživatel nezasáhl do výběru 
n - odhlášen

Pokud by strávník chtěl zasílat zprávy na mobil, pak musí mít toto na mobilu aktivováno (ne každý přístroj to umí) – přesměrování e-mailu na mobil nebo e-mailovou adresu mobilu (pak zadává strávník přímo tuto adresu).


Poslední změna: 26.8.2018Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech