Zaměstnanci školy
Učitelé odborného výcviku

  Jméno zkratka budova telefon email
Marie Weinfurtová
We B2 376 311 605 weinfurtova@sszp.kt.cz
Martina Brabcová
Br B2 376 311 605
Barbora Haisová
B2 376 311 605 haisova@sszp.kt.cz
Renata Hanzlíková
B2 376 311 605 hanzlikova@sszp.kt.cz
Miroslava Javorská
Ja B1 376 326 280 javorska@sszp.kt.cz
Iveta Kazmirčíková
Kaz B2 376 311 605 kazmircikova@sszp.kt.cz
Vlasta Majerová
Maj B1 376 326 270
Růžena Matějková
Ma B1 376 311 605
Michal Mazanec
Lenka Poláčková
Mgr. Lenka Radová
Ral B2 376311605 lradova@sszp.kt.cz
Marcela Rubášová
Ru B1 376 311 605
Eva Sedláčková
Se B2 376 311 605
Jan Hošek
Jana Strnadová
Sn B1 376 311 605

budova B1, Národních mučedníku 141, 339 01 Klatovy
budova B2, Šmeralova 197, 339 01 Klatovy

Střední škola zemědělská a potravinářská v Klatovech