EXCELUJEME V EXCELU

Popis projektu


      Cílem projektu realizovaného v rámci SIPVZ je vytvoření studijního a výukového materiálu pro práci s tabulkovým kalkulátorem MS Excel. Tento materiál bude tvořen třemi základními pilíři: ¨

     Celkové náklady projektu: 101 776 Kč.