Zahájení prací na projektu

Zastupitelstvo Plzeňského kraje schválilo dne 19. 12. 2008 na základě doporučení výběrové komise pro naši školu grantový projekt z Operačního programu EU Vzdělávání pro konkurenceschopnost v hodnotě 4 467 364,- Kč.
Na projektu „E-learning – podpora vzdělávání na SŠZP Klatovy“ se budou během tří let podílet přes dvě desítky  učitelů naší školy. Cílem projektu je vytvoření kvalitních výukových materiálů, které budou sloužit k podpoře vzdělávání na naší škole. Škola díky tomuto projektu vybuduje moderní studovnu, ve které budou moci žáci při svém volnu  nebo i při výuce využívat nejen vytvořené materiály, ale i stávající literaturu z knihovny. Zahájení projektu je v dubnu roku 2009 a ukončení projektu je v březnu roku 2012.

"Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky".

"OP VK – Investice do rozvoje vzdělávání"


www.strukturalni-fondy.cz

www.esfcr.cz 


Logo projektu:

Logo projektu